042-284600

Kvalitetssäkrad redovisning

Det finns en svensk standard för redovisnings- och lönetjänster, Reko som utges av FAR – branschorganisationen för revisorer, redovisningskonsulter, skatterådgivare, lönekonsulter och specialister.

Den första Reko-standarden gavs ut 2008 och har sedan dess blivit en erkänd kvalitetsstandard och därigenom normgivande för god sed vid utförande av redovisningstjänster. Standarden ska tillämpas av alla som är auktoriserade redovisnings- och lönekonsulter och som är medlemmar i FAR.

Som ett bevis på att arbetet är utfört enligt Reko och håller en hög kvalitet så utfärdas en särskild rapport, Rapport från auktoriserad FAR-konsult, efter slutfört räkenskapsår.

För att behålla sitt medlemskap och sin auktorisation så måste den auktoriserade redovisningskonsulten:

  • Genomgå regelbunden aktualitetsutbildning inom redovisning och beskattning
  • Följa fastslagna etiska regler
  • Följa kraven i Reko
  • Genomgå föreskriven kvalitetskontroll
  • Inneha godkänd ansvarsförsäkring

Detta garanterar våra kunder ett kvalitetssäkrat arbete som är utfört med hög kompetens!