042-284600

Bokslut och årsredovisning

Vi upprättar bokslut och årsredovisning enligt de gällande K-regelverken.

Årsbokslut

Årsbokslut upprättas för enskilda firmor.

Årsredovisning

Årsredovisning upprättas för aktiebolag och handelsbolag.

Revisionsplikt

Aktiebolag kan välja att ta bort kravet på revisor om de inte når upp till två av dessa värden för båda de två senaste räkenskapsåren:

  • Fler än 3 anställda i medeltal
  • Mer än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning
  • Mer än 3 miljoner kronor i nettoomsättning

Om bolaget uppfyller kriterierna och vill välja bort revision ska bolaget fatta ett formellt beslut om detta på bolagsstämma och anmäla detta till Bolagsverket.

I det fall bolaget behöver anlita en revisor så samarbetar vi med olika revisionsbyråer.

Hittar du inte just det du söker? Ring oss, för vi har alltid mer vi kan erbjuda!